TAX FREE

tax free

ODZYSKAJ PODATEK VAT ZAPŁACONY ZA TOWARY ZAKUPIONE
W DOMU HANDLOWYM CENTRAL

taxfree

 

Dom Handlowy Central, przy ul. M. C. Skłodowskiej w Białymstoku zaprasza do korzystania z programu Tax Free Shopping, który umożliwia klientom zagranicznym dokonanie zakupów zwolnionych z podatku.

Szanowni Klienci, jako turyści posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jesteście uprawnieni do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione w Domu Handlowym Central towary wywozicie w stanie nienaruszonym poza obszar UE.

Z programu Tax Free Shopping można korzystać na wszystkich stoiskach Domu Handlowego Central, za wyjątkiem stoiska złotniczego.

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym formularzu zwrotu podatku (formularz TAX-FREE) z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł.

System 3 kroków jest prosty w użyciu i łatwy do zapamiętania, wystarczy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją, aby uzyskać zwrot podatku VAT:

 

taxfree-1Sklep - Zawsze gdy robisz zakupy poproś personel o wystawienie formularza TAX-FREE. Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza. Data na wystawionym formularzu musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj formularz TAX-FREE wraz z ulotką do momentu refundacji.

taxfree-2Urząd Celny - Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), formularz TAX-FREE z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania go przez polskiego bądź innego celnika z UE. Potwierdzenie wywozu z UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów. BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU TAX-FREE = ODMOWA REFUNDACJI

taxfree-3Punkt Refundacji Global Blue - Wreszcie odzyskaj gotówkę realizując formularz TAX-FREE w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta Global Blue lub w jednym z partnerskich Punktów Refundacji (listę biur znajdziesz w ulotce dołączonej do formularza) . Należy pamiętać o tym, aby zrealizować formularz TAX-FREE nie później niż po 7 miesiącach następujących po miesiącu dokonania zakupów. Kwota zwrotu jest skalkulowana po odjęciu kosztów usługi.