KONTAKT

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM” Białystok, Rynek Kościuszki 15,
tel. CENTRALA (85) 742- 32- 25 do 29, fax 742-45-74

ZARZĄD:  
PREZES ZARZĄDU - Mieczysław Dąbrowski tel. 85 742-49-87, sekretariat@spolem.bialystok.pl
I ZASTĘPCA PREZESA- Witold Radziszewski tel. 85 664-74-46, produkcja@spolem.bialystok.pl
WICEPREZES DS. HANDLU - Janusz Kulesza tel. 85 742-26-70, sekretariat@spolem.bialystok.pl
 
SEKRETARIAT tel. 85 742-26-70, 85 742-49-87, 85 742-65-39,
fax 85 742-45-74, sekretariat@spolem.bialystok.pl
   
DZIAŁ ZAKUPÓW I MARKETINGU  
KIEROWNIK tel. 85 742-29-26, grazyna.nejfeld@spolem.bialystok.pl
  tel. 85 742-54-06, fax. 85 742-44-83, dzial.handlowy@spolem.bialystok.pl
  tel. 85 742-44-74, marketing@spolem.bialystok.pl
  tel./fax 85 745-51-34
   
DZIAŁ FINANSOWY tel. 85 742-49-04, 85 742-44-85 , finansowy@spolem.bialystok.pl
   
DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH – KIEROWNIK  tel. 85 742-56-03 , kadry@spolem.bialystok.pl
   
KSIĘGOWOŚĆ GŁÓWNA tel. 85 742-27-01, ksiegowosc@spolem.bialystok.pl
  • fundacja
  • bony
  • karta
  • honorujemy
  • ogłoszenia
  • Wykaz sklepów w kórych można doładować elektroniczną portmonetkę
  • moje rachunki

rzetelna firma



Promocja

PRODUKCJA WŁASNA

ELEGANZA ŚWIAT DOBRYCH UBRAŃ

CENTRUM ASTORIA




CZAS PRACY PSS SPOŁEM BIAŁYSTOK

Wszystkie prawa zastrzezone PSS Społem Białystok www.spolem.bialystok.pl

PSS Społem Białystok Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok
NIP 542-000-07-71 REGON 001052654
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000028056
Konto: Bank PEKAO S.A. Nr 67 1240 5211 1111 0000 49 28 1305